หวยเจ้าแม่สองนาง เด็ดดวงเลขนำโชคขอแค่เชื่อก็ปัง

วิธี บน เจ้าแม่สองนาง  เจ้าแม่สองนาง ศรีเชียงใหม่  เจ้าแม่สองนาง ประวัติ   ความเชื่อ เรื่อง เจ้าแม่สองนาง   เจ้าแม่สองนาง หนองคาย  คาถาบูชาเจ้าแม่สองนาง  ศาลเจ้าแม่สองนาง วัดหายโศก
ขอพร เจ้าแม่สองนาง มุกดาหาร

หวยเจ้าแม่สองนาง เจ้าแม่สองนางหวยออกหลังจากงวดที่แล้วโชคดีกันถ้วนหน้าได้เดินทางไปขอเลขเด็ดอยู่ในวัดศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตั้งอยู่บนถนนสำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขง 

วิธี บน เจ้าแม่สองนาง เยื้องไปทางทิศเหนือของวัดศรีมงคลใต้ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลแห่งนี้เดิมเป็นศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนเป็นคอนกรีตดังปัจจุบัน

เจ้าแม่สองนาง ศรีเชียงใหม่ ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องนี้มีเรื่องเล่าขานกันมานานว่าราวปี พ.ศ. 1896 เจ้าฟ้างุ้ม แห่งเมืองล้านช้าง เป็นบุตรเขยกษัตริย์เมืองอินทะปัด

วิธีบนเจ้าแม่สองนาง

 

วิธี บน เจ้าแม่สองนาง

 ได้พาลูกหลานอพยพตามลำน้ำโขงผ่านเมืองหนองคาย เมืองนครพนม จนถึงเขตเมืองมุกดาหาร แล้วเกิดเรือล่มที่บริเวณปากห้วยมุกทำให้ธิดาสาวทั้งสองคนซึ่งมีพระนามว่า พระนางพิมพา กับพระนางลมพามา สิ้นชีพตักษัย เจ้าแม่สองนาง ประวัติ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2313 เจ้ากินรีได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบสถ์วัดศรีมงคลใต้ขึ้น และในขณะก่อสร้าง ได้พบพระเมาลีพระพุทธรูปเหล็กจมอยู่ใต้พื้นดิน (บริเวณศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องในปัจจุบัน) จึงขุดไปประดิษฐาน ณ โบสถ์วัดศรีมงคลใต้ ความเชื่อ เรื่อง เจ้าแม่สองนาง แต่พอรุ่งขึ้น พระพุทธรูปเหล็กองค์นั้น ก็กลับมาประดิษฐานอยู่ที่เดิมที่พบในครั้งแรกอีก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “พระหลุบเหล็ก” ประกอบกับบริเวณดังกล่าว ทุกวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 จะมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงสองคน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพากับพระนาง

 

เจ้าแม่สองนาง ศรีเชียงใหม่

 เจ้าแม่สองนาง ศรีเชียงใหม่

ลมพามา และได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เนือง ๆ เจ้ากินรี เจ้าเมืองมุกดาหารได้สืบทราบประวัติแห่งความเป็นมาจึงตั้งศาลขึ้น ณ ที่แห่งนั้น เพื่อให้วิญญาณ ได้สิงสถิต เมื่อ พ.ศ. 2315 และได้ขนาน นามว่า เจ้าแม่สองนาง หนองคาย “ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง” อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองมุกดาหารโดยทั่วกัน โดยถือเอาเดือนพฤษภาคม ของทุกปีเป็นเดือนที่ทำพิธี เซ่นไหว้และบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ชาวจังหวัดมุกดาหารถือว่าศาลเจ้า แม่สองนางพี่น้อง คาถาบูชาเจ้าแม่สองนาง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่กับศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ผู้ใดที่เคารพสักการะ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองแล้ว จะเลยไปเคารพสักการะศาลเจ้าแม่ สองนางพี่น้องด้วยเสมอ และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวจังหวัดมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสรวง เจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง และเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน

 

 เจ้าแม่สองนาง ประวัติ

เจ้าแม่สองนาง ประวัติ

มีการจุดธูปดูเลขมีชาวบ้านแห่ไปทางวัดกันมากมาย 6 เป็นประจำทุกปี ตำนานเรื่องเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าแพร่หลายในชุมชนชายฝั่งแม่น้ำโขงและภาคอีสานตอนกลางซึ่งมีศาลหรือหอเจ้าแม่สองนางตั้งอยู่หลายพื้นที่ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่สองนาง วัดหายโศก ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ ตำบลเวียงคุก ชุมชมวัดหายโศก อำเภอเมือง และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บ้านแพงใต้ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง บ้านนาเขท่า ตำบลนาเข  ขอพร เจ้าแม่สองนาง มุกดาหาร อำเภอบ้านแพง บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บ้านสิงห์ท่า และบ้านสิงห์โคก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

หวยเจ้าแม่สองนาง 

 

เครดิต  youtube.com